İnsan Kaynakları
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser
  • Teaser

İnsan Kaynakları

Belirlenen hedeflerimize ulaşmada, bizleri başarıya taşıyan en önemli güçlerden biri de çalışanlarımızdır. En gelişmiş teknolojiyi kullanabilen, enerjik, dayanışma ruhuna sahip, müşteri ve hizmet bilincinde olan, işe ve kuruma bağlı, sürekli öğrenme ve gelişime açık, bünyemizde çalışmayı ayrıcalık sayan, insanlarla çalışmaktan gurur duyuyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızın en önemli varlığımız olduğuna inanıyor, çalışma arkadaşlarımızla ilişkilerimizi sağlıklı ve kalıcı temeller üzerine inşa ediyoruz. Bünyemize yetenekli ve başarılı kişileri dahil etme ve gelişmelerine yardımcı olarak uzun yıllar birlikte çalışma ilkesini benimsiyoruz.

SEÇME ve YERLEŞTİRME

Bünyemize katılacak kişilerin seçiminde yetkinlik bazlı, işin gerektirdiği niteliklere uygun, seçme ve yerleştirme sistemi uygulanır. Seçme ve Yerleştirme sürecinde adayların her pozisyon için gerekli olan yetkinliklere sahip olup olmadıkları objektif, güvenilir ve geçerli metotlarla tespit edilir; iş hayatı ile kişisel hayatta başarı ve yetkinliklerin rol oynadığı bir yapı hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan prosedürlere göre gazetelerde ve/veya internette ( www.buccayatak.com ) verilen ilanlar dışında, genel başvuru yolu, yılın her döneminde açıktır. Tüm başvurular titizlikle incelenir ve başvuru anında açık bir kadro olmasa da, adaylar rutin olarak yapılan genel mülakatlara davet edilebilir, ihtiyaç olduğunda adayların başvuruları tekrar incelemeye alınır.

ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimizin ücret politikası, rekabete dayalı ücret sistemi uygulayarak, personelin performansını ve kalitesini yükseltmeyi amaçlar. Bu nedenle ücretin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performansları ve piyasa koşulları dikkate alınır. Şu an şirketimizde uluslararası HAY ücret sistemi yani “kişiye göre değil işin gerekliliklerine göre ücret” prensibi benimsenmiştir.